Bài Cúng kinh điển thời @@

Nam mô Phây-Gồ (3 lần)

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư vị Phây, Chư Gồ mười phương.
– Con lạy cụ Larry cùng chư vị Team Google.
– Con kính lạy cụ Mark cùng đội Team Facebook.
– Con kính lạy cụ Zalo cùng cụ Telegram
– Con kính lạy các thánh spam.
– Kính lạy các ngài click tặc, săn code, thổ địa cai quản trong xứ này.
Tín chủ con là: V987win.
Tuổi: Mới lớn.
Ngụ tại : Philippin.
Account Facebook: Cộng đồng V99
Hôm nay là ngày 16 tháng 11 năm Kỷ Hợi.
Tín chủ con thành tâm khấn nguyện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bầy ra trước án kính mời Bác Google, Facebook và chư vị Team Google, Facebook. Cúi xin Bác Google và Bác Facebook thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con được cộng đồng game thủ biết đến, tốc độ lan tỏa chóng mặt, thứ hạng lên vù vù, vạn sự tốt lành, đến nơi đến chốn không hao hụt ngân sách marketing quá nhiều hay bị chưởi trên Youtube sảng, lượt tải tăng đều hàng tháng, code phát ầm ầm, ước gì được đó, gặp được tri kỷ gắn bó, kết tóc lâu dài, vợ hai, vợ ba, thứ n con cũng nhận….., sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ….
[Lạy 3 lạy kèm check in up Facebook]

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ThemeMag