Archive for the ‘Giải trí’ Category

Bài Cúng kinh điển thời @@

Nam mô Phây-Gồ (3 lần) – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư vị Phây, Chư Gồ mười phương.– Con lạy cụ Larry cùng chư vị Team Google.– Con kính lạy cụ Mark cùng đội Team Facebook.– Con kính lạy cụ Zalo cùng cụ Telegram– Con kính lạy các thánh spam.– Kính lạy các […]

Powered by WordPress and ThemeMag